Chính sách vận chuyển hàng và cam kết

n chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và thông quan theo yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến. 24h Order không trực tiếp là đơn vị vận chuyển. Dựa theo yêu cầu của Khách hàng, 24h-Order sẽ chuyển hàng hóa cho các đơn vị vận chuyển. Các đơn vị vận chuyển chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động vận chuyển, thông quan hàng hóa. 24h-Order sẽ thực hiện việc thanh toán hộ phí vận chuyển quốc tế cho Khách hàng và trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ đối với Khách hàng nếu có rủi ro mất hàng hoặc hỏng hóc hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

1. Định nghĩa

Vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và thông quan theo yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến. 24h Order không trực tiếp là đơn vị vận chuyển. Dựa theo yêu cầu của Khách hàng, 24h-Order sẽ chuyển hàng hóa cho các đơn vị vận chuyển. Các đơn vị vận chuyển chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động vận chuyển, thông quan hàng hóa. 24h-Order sẽ thực hiện việc thanh toán hộ phí vận chuyển quốc tế cho Khách hàng và trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ đối với Khách hàng nếu có rủi ro mất hàng hoặc hỏng hóc hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

2. Mức phí vận chuyển quốc tế

Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định trong bảng phí dịch vụ. Vui lòng tham khảo tại đây

3. Chính sách vận chuyển

3.1. Thời gian vận chuyển

– Thời gian vận chuyển hàng hóa được tính từ thời điểm 24h-Order chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển từ Quảng Châu – Việt Nam. Thời gian vận chuyển quốc tế được quy định như sau:
  • Chuyển phát nhanh về Hà Nội: Từ 2 – 3 ngày.
  • Chuyển phát nhanh về Sài Gòn: Từ 3 – 4 ngày.
  • Chuyển phát chậm về Hà Nội: Từ 5 – 7 ngày.
  • Chuyển phát chậm về Sài Gòn: Từ 9 – 12 ngày.
  • Chuyển phát hỏa tốc về Hà Nội: Từ 1 – 1,5 ngày.
– Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong tình huống các nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển, 24h-Order sẽ thông báo tới Khách hàng.

3.2. Quy định vận chuyển

– Khách hàng có thể lựa chọn hình thức vận chuyển phù hợp. Việc lựa chọn hình thức vận chuyển chỉ được diễn ra trước thời điểm 24h-Order nhận hàng từ NCC bằng cách tick chọn dịch vụ vận chuyển (đối với hình thức chuyển phát chậm hoặc chuyển phát nhanh).
– Do đặc tính va đập thường xuyên trong quá trình vận chuyển hàng, các đơn vi vận chuyển không đảm bảo sự nguyên vẹn của vỏ/hộp sản phẩm. Các sản phẩm dễ vỡ, hoặc các sản phẩm cần đảm bảo hình dáng cần có được đóng gói bằng các hình thức đặc biệt (ví dụ: đóng gỗ). Trường hợp quý khách có hàng dễ vỡ hỏng , cần sử dụng dịch vụ đóng gỗ, chống sốc để tránh hàng hoá hư hại trong quá trình vận chuyển.
– Nếu vì lý do khách quan – bất khả kháng dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa buộc phải kéo dài, 24h-Order sẽ có thông tin tới Khách hàng và kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ từ Khách hàng đối với vấn đề chờ hàng.

3.3. Thất lạc/mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển

– Đối với vấn đề thất lạc/mất mát do các nguyên nhân chủ quan từ phía 24h-Order và đơn vị vận chuyển, 24h-Order sẽ bồi thường toàn bộ giá trị đơn hàng.( nếu có dịch vụ bảo hiểm ) hoặc đền bù gấp 10 lần giá trị vận chuyển và không vượt quá 50% giá trị hàng hoá.
– 24H sẽ sử lý khiếu nại của quý khách hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày khách hàng báo khiếu nại, sau thời gian trên chúng tôi sẽ đền bù theo chính sách.
– Đối với vấn đề thất lạc/mất mát do các nguyên nhân khách quan như chính trị, thiên tai,… 24h-Order có thể yêu cầu Khách hàng phải mua bảo hiểm thất lạc mất mát đối với hàng hóa có giá trị cao để có thể được bồi thường 100% giá trị hàng hóa.

3.4. Các lưu ý

– Các sản phẩm thuộc danh mục cấm vận chuyển, không chuyển thẳng hoặc không vận chuyển/không hỗ trợ vận chuyển được quy định tại phần Danh mục hàng hóa cấm bay và không vận chuyển về Việt Nam;
– Các sản phẩm quá khổ, cồng kềnh sử dụng hình thức chuyển phát chậm sẽ được tính vận chuyển theo thể tích và đơn giá riêng (có thông báo/thỏa thuận trước khi vận chuyển về VN).
– Các sản phẩm quá khổ, cồng kềnh sử dụng hình thức chuyển phát nhanh được tính quy đổi từ thể tích sang trọng lượng và tính phí vận chuyển theo quy định đã nêu trong “Quy định tính phí đối với mặt hàng cồng kềnh“.
– 24h-Order sẽ hỗ trợ Khách hàng làm việc với NCC, đơn vị vận chuyển để thực hiện các chứng từ thông quan hàng hóa khi được yêu cầu.
Chính sách được điều chỉnh lần cuối từ 17h30 ngày 06/05/2017
Trân trọng thông báo!
24hOrder.com

096.613.1990